Voorwaarden


Onze tochten worden aangeboden voor groepen van maximaal 6 personen, vanaf 16 jaar.

Wijzigen of annuleren
Wijzigen of annuleren van de reservering kan tot 7 dagen voor de activiteit, daarna behoudt E-motionss zich het recht voor het gereserveerde aantal deelnemers in rekening te brengen.

Wijzigen of annulering door toedoen van weersomstandigheden
Indien de activiteit door weersomstandigheden niet kan doorgaan, zal indien mogelijk en gewenst door de huurder een nieuw tijdstip worden gekozen om de activiteit alsnog te laten plaatsvinden tegen dezelfde overeengekomen tarieven. In alle gevallen bepaald E-motionss op de dag zelf of de weersomstandigheden dusdanig zijn, dat de activiteit niet kan plaatsvinden, niet de huurder.

Te laat komen of niet komen opdagen
Bij te laat komen kan er niet meer aan de activiteit worden deelgenomen. E-motionss behoudt zich in dit geval het recht om het gehele tarief volledig te incasseren. Dit laatste is ook van toepassing als de huurder/s niet komen opdagen.

Betaling
Betaling dient te geschieden voor aanvang van de activiteit, tenzij anders is overeengekomen.

Minimale leeftijd
Deelname aan de Ninebot activiteit is toegestaan voor personen vanaf 16 jaar.

Maximaal gewicht
Deelname aan de Ninebot activiteit is toegestaan voor personen met een maximaal gewicht van 120 kg.

Aansprakelijkheid
E-motionss is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van huurder, hoe dan ook ontstaan gedurende de Ninebot activiteit aan huurder, derden, het gehuurde en / of goederen.

Eigen risico
E-motionss hanteert een eigen risico van €500,- per schade aan de Ninebot. In geval van schade en/of breuk veroorzaakt door de huurder van de Ninebot dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen aan E-motionss te worden vergoed.

Verlies of diefstal
In geval van verlies of diefstal dient door de huurder het volledige aankoopbedrag van de Ninebot betaald te worden aan E-motionss.

Verkeersreglement
De Ninebot is WA verzekerd door E-motionss. De huurder dient kennis genomen te hebben van het verkeersreglement voor de bijzondere bromfiets en deze gedurende de tocht na te leven. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Alcoholgebruik
E-motionss is ten allen tijde bevoegd om bij vermoeden van alcoholgebruik van de huurder, de activiteit niet aan te vangen of te beëindigen en zo nodig de Ninebot activiteit te annuleren zonder restitutie.

Rijvaardigheidstraining
Om met de Ninebot de openbare weg te betreden dient de huurder van de Ninebot voorafgaand aan de tour een korte rijvaardigheidstraining te ondergaan.

Instructies en aanwijzingen
Instructies en aanwijzingen van de instructeur dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Indien hier door de huurder geen gehoor aan wordt gegeven behoud E-motionss het recht voor de huurder te verwijderen van de activiteit, zonder restitutie.

Gebruik onverharde paden, in het zand en/of waterplassen
De Ninebot mag niet gebruikt worden op onverharde paden, in het zand en/of in waterplassen zonder expliciete toestemming van E-motionss.